Medlemskontingent, egenandeler og dugnad

Innmelding gjøres til epost-adresse oppsal.orientering@hotmail.no.

Medlemskontingent:

Aktiv voksene, f.o.m. 21 år:        kr. 600,-

Aktiv barn og ungdom, t.o.m. 20 år:         kr. 300,-

«Støttemedlem»*:        kr. 150,-

Familiemedlemsskap (to voksne og alle barn til og med 20 år):     kr. 1200,-

* «Støttemedlemmer» er ordinære medlemmer, men belaster ikke klubben med startkontingenter på løp, og betaler derfor en rabattert kontingent. Hvis et støttemedlem ønsker at klubben skal betale startkontingenter må rabatten innbetales og klubben gis beskjed om endret medlemsstatus.

Medlemskontingent betales etter utsending av faktura

 

 

Egenandeler 2019

I utgangspunktet dekker klubben alle startkontigenter for løp i Norge. Forutsetningen er påmeldingen er i norsk eventor og innen ordinær påmeldingsfrist. For å begrense påmeldinger uten deltagelse krever vi tilbakebetaling i etterkant når den påmeldte ikke stiller til start og/eller er etteranmeldt.

Klubbturer til utlandet:

Nord Jysk: 2200 kr for voksne og 1200 kr for barn (under 18 år). Dette skal dekke klubbens utgifter til båtreise, startkontigenter, overnatting og felles måltider.

Tiomila. Reise og opphold. Ungdom/student 800 kr. Precamp med egen reise 1500 kr. Precamp med buss 2000 kr. Voksne med buss og hotell 2000 kr.

Jukola – voksentur. Her påvirkes egenandelen sterkt av reisemåten. Egenandel dekker reise og opphold. Antar at den bli på om lag 2000 kr.

25- manna. Egenandel dekker reise, opphold og startkontigent for stafett lørdag og løp søndag. Satsene i 2018 var: barn 500 kr og voksne 1500 kr.

 

Hovedløp/NM

Samlinger for ungdomsgruppa og juniorgruppa. Her er egenandelen 500 kr per samling (kretssamlinger, hovedløpsleir, uttaksløp)

Det dekkes overnatting og reise (fly/tog) til NM og norgescup forutsatt at sportslig leder /styret koordinerer bestillingen, evt har godkjent reiseopplegget og normal bilreise er mer enn 2 timer. Dersom det er behov for leiebil på stedet dekker klubben dette. Sjåfører som ikke selv deltar kan søke styret om dekning av sine reise- og oppholdsutgifter.

 

Dugnad

Vi arrangerer hvert år Knut Valstads Minneløp og 15-stafetten i mai/juni. I forbindelse med disse løpene er det i utgangspunktet behov for at alle medlemmene bidrar med dugnadsinnsats. Her prøver vi å ta hensyn til den enkeltes ønsker og interesser.

Vi arrangerer også Oslo City Cup, et sprintløp i nærområdet på vårparten. Her er det ikke så stort behov for mannskap, så her løser det seg som regel uten at noen må pålegges å bidra. Dugnader utover dette har vi ikke.
Følg med på nettsidene våre for informasjon. Vi har også en Facebook-gruppe, se http://www.facebook.com/#!/groups/103083213060841/.