Postbukker, flagg, mtr, og treningsbokser

4Oppsal disponerer diverse utstyr bl. a.

  • Minitime recordere (5+)
  • Postflagg (100+)
  • Postbukker (39)
  • Komplett boks med utstyr til treningsløp
  • Komplett boks med utstyr til Råtassene

Våre postkoder ligger vedlagt.
OppsalPostkoder