Bli medlem

Send epost med navn, adresse og alder til oppsal.orientering@hotmail.no for å melde deg inn.

Pris

Enkeltmedlem voksen f.o.m 21 år: 600 kroner

Enkeltmedlem barn og unge t.o.m 20 år: 300

Familiemedlemskap: 1200 kroner

Støttemedlem: 300 kroner