Trening våren 2020

Pga. den spesielle situasjonen denne våren, så har vi tilrettelagt for egentreninger gjennom bl.a. månedens løype og o-tekniske økter som kan løpes når det passer den enkelte. Vi har nå samlet alle øktene på denne siden, som vil bli oppdatert fortløpende med nye økter. Det fremgår også hvor lenge de enkelte øktene blir hengende ute.

NB! Det er viktig at du ikke trener dersom du er forkjøla / ikke frisk! Myndighetenes pålegg til smittevern SKAL overholdes. Dette innebærer bl.a. at postskjermene IKKE skal berøres og at treninger kan gjennomføres med inntil 20 personer med innbyrdes avstand på 1 meter. Det skal ikke gjennomføres utveksling av erfaringer, veivalg og strekktider som medfører fysisk avstand mellom mennesker mindre enn 1 meter.

Norges orienteringsforbund har egne Koronavettregler tilpasset vår idrett. De finner du her (oppdatert 14. mai 2020).

Der det er benyttet små treningspostene, så har disse også refleks, slik at det kan trenes natt. Fint også om så mange som mulig laster opp spor i Livelox der dette er lagt ut, så lærer vi av hverandre. Gi beskjed til snorreprivat (a) veggan.no dersom dere har spørsmål, poster mangler, dere ønsker å sette ut / ta inn / lage løype e.l.

Oppsal har en laserskriver som står hos Snorre. Ta kontakt via Facebook eller mailadressen over dersom dere har behov for å få skrevet ut noen av øktene.

Merk at mange av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. Vi forsøker å markere disse, men det er opp til den enkelte å sette seg inn i reglene for terrengsperringer. Se terrengsperringer hos O-forbundet. Se forøvrig sak om deltakelse for Oppsals løpere i O-festivalen 2023 her.

Månedens løype (Oppdatert 22.5.20)

Mai 2020

Månedens løype
Kart: Slettfjell
Type økt: Mellomdistanse A- og B-nivå
Løyper: 4,6km A-nivå og 3,0km B-nivå (Merk at kartfilene ble endret 23.5.20 – gjelder plasseringen av post 207)
Livelox
Posttype: Små treningsposter. Det er ikke skjerm på startpost. Ikke bry dere om eventuelle koder på skjermene.
Lagt ut: 22.5.20
Varighet: 7.6.20
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Løypa har start på veien ved Øgårdsmosan og mål på Høyås. Anbefaler sykkel forbi Kattisa, Ødegården og opp til Høyås. Både terrenget nordover mot Slettfjell og syd for veien benyttes med lettløpte traseer. Det har blitt utført arbeid med å “reparere” Ødegårdsmosan siden kartet ble laget. Grøfter o.l. rundt myra stemmer derfor ikke overalt. En del traktorslep er gjengrodd eller gamle skiløyper. Løypene er også øvelse 6 i Oppsalcupen for ungdom og juniorer. Merk at deler av løypene (syd for veien som går øst-vest på kartet) går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

April 2020

Månedens løype
Kart: Spinnern
Type økt: Langdistanse A-nivå
Løyper: 3,9km, 5,6km, 7,0km og 9,8km og postbeskrivelser
Livelox
Posttype: Små treningsposter. Det er ikke skjerm på startpost. Det er koder på postene, men postene med nr. 200 eller høyere har ikke nummer på skjermen.
Lagt ut: 18.4.20
Varighet t.o.m.: 1.6.20
Løypelegger: Lars K.
Beskrivelse: Løypa starter og slutter ved Sandbakken. Utfordrende løyper i et krevende, men flott o-terreng. Her er det både lange veivalgsstrekk og kortere strekk med finorientering. Merk at løypa går tett inntil sperret terreng til O-festivalen 2023. Grensen er kraftlinjen i nord.

Månedens løype (tatt inn 17.5.20)
Kart: Skullerudåsen

Type økt: Variert løype
Løyper: 6,3km A-nivå (flere kuttemuligheter)
Livelox
Posttype: Små treningsposter (merk at post 15 ligger i området der det var skogbrann 19.4, slik at denne skjermen er borte). NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 4.4.20
Varighet t.o.m.: 16.5.20 (postene tas inn 17.5.20)
Løypelegger: Anselm
Beskrivelse: Løypa starter og slutter mellom Rundvann og Østmarkskapellet. Fin og variert løype som drar gjennom noe av det fineste terrenget på Skullerudåsen. Her blir det både utfor-o, skråli-, postplukk og veivalg. Merk at løypa går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

Månedens løype (tatt inn 26.4.20)
Kart: Lutvann

Type økt: Postplukk / nattrening – Cruise på høydene
Løyper: A-nivå 5 km med 34 poster (kuttemuligheter, vanlig kart eller kurvekart, 1:7500 eller 1:5000 og løs postbeskrivelse)
Livelox: Nei
Posttype: Refleksstaver. NB! Refleksstavene er tatt inn!
Lagt ut: 25.3.20
Varighet t.o.m.: 26.4.20
Løypelegger: Roar P.
Beskrivelse: Løypa starter og slutter på toppen av S-svingen i lysløypa fra Trasop mot Hellerudtoppen. Denne løypa er et tilbud til ALLE Oppsalgutter og -jenter i alle aldre (de yngste får med seg noen større som kan gi dem tips og støtte underveis).

Månedens løype (tatt inn 1.5.20)
Kart: Sandbakken

Type økt: Mellomdistanse
Løyper: 4,6 km  (kuttemuligheter, vanlig kart eller kurvekart)
Livelox
Posttype: Små treningsposter. NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 21.3.20
Varighet t.o.m.: 1.5.20 (postene er tatt inn)
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Parkering på utfartsparkeringen ved Sandbakken. Mål der stien går opp til Blåhaughytta, start rett sør for Sandbakken. Anbefaler flest mulig til å teste kurvekart. Skriv da ut vanlig kart på baksiden, så har dere det tilgjengelig. Det er mulig å kutte løypa flere steder. Terrenget meldes å være nydelig! Se minst mulig på kartet på forhånd!

Mars 2020

Månedens løype
Kart: Slettfjell
Type økt: Treningsløype
Løyper: A-nivå 6,1 km og B-nivå 3,9 km
Livelox: Løype 1Løype 4
Posttype: Ingen skjermer, men Usynlig-O kan benyttes.
Lagt ut: 15.3.20
Varighet t.o.m.: Ingen skjermer – tas ikke inn.
Løypelegger: Tina
Beskrivelse: Treningsløyper fra Ødegården. Merk at løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. Husk også å ta med varmt tøy og noe drikke / mat til å ha etter økta. Løypene er lagt ut i Livelox og du kan finne dem via Liveloxlinken i UsynligO. Det er ikke markeringer på postene, men bruker du UsynligO, så får du en fanfare når du kommer til posten.  Fint også om så mange som mulig laster opp spor i Livelox, så lærer vi av hverandre.

Månedens løype (tatt inn 6.4.20)
Kart: Skullerudåsen
Type økt: Skråli- /kurvetrening

Løyper: A-nivå 4,9 km – vanlig kartkurvekart
Livelox
Posttype: Små treningsposter på postene 1-19. NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 13.3.20
Varighet t.o.m.: 5.4.20 (postene ble tatt inn 6.4.20)
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Det er ca 1 km bratt oppover til start fra Skullerud skole, men det får dere igjen i løypa, som er lettløpt. Oppfordrer flest mulig til å bruke kurvekartet. Kurve-o er en svært viktig del av o-teknikken og behersker man den, så er mye gjort. Velg veivalg som gjør at du kan orientere på kurvebildet. Tydelige kurvedetaljer som store koller er fine å orientere etter. I skrålia er det viktig å ha kontroll på retningen og ikke minst om du skal opp eller ned og hvor mye. Klarer du å få inn i kroppen hvor mye 5 meter opp eller 10 meter ned er, så har du kommet langt. Forsøk å holde stor fart, uten at du mister kontrollen, frem til post 13. Så kan du ta det rolig opp til 14.post og deretter slippe deg løs på utfor-o helt ned til Nøklevann. Rolig nedløping tilbake.

Andre o-tekniske økter (oppdatert 26.5.20)

Postene er i hovedsak ikke markert i skogen, men på enkelte økter kan appen Usynlig-O benyttes. Kan derfor løpes når som helst. Link er til Oppsals orienterings Facebookgruppe. Merk at flere av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. 

26.5.20: Skråli-o på Slettfjell syd. A-nivå, B-nivå og C-nivå. Livelox. Skjermer henger ute t.o.m. 31.5.20.
19.5.20: Pentagram-o på kurvekart eller vanlig kart med 4 gaflingsvarianter fra Hellerudtoppen. A-nivå og B-nivå. 5 km løype med mange kuttemuligheter og en 3,1 km. Dropboxlink til kart i pdf-format. Skjermene er tatt inn.
17.5.20: Oslo rundt på stive bein. Thor laget de to første etappene til arrangementet som var i helgen. Test deg på ett eller flere av strekkene og se om du matcher tidene til veteranene som løp. Løypene ligger her: Dropboxlink for nedlasting av pdf-filer (merk at det er ulik målestokk – se på filnavnet). Refleksstaver tas inn i løpet av uke 22. Livelox 1.etappe. Livelox 2.etappe.
10.5.20: Skråli-o fra Lutvann. 3,7 km A-nivå og 5,1 km A-nivå. Økten ligger i Livelox og kan løpes med UsynligO. (Løypelegger: Lars K)
3.5.20: Utfor- og skråli-o fra lille Haukåsen. 2,7 km A-nivå og 2,2 km B/C-nivå. Det er små treningsskjermer på postene, økten ligger i Livelox og inngår i Oppsalcupen for ungdom og junior. Bruk GPS-klokke og legg inn sporet i etterkant. Poeng etter beste km-tid. (Løypelegger: Snorre). Postene henger ute til 28.5.20.
13.4.20: “Følg streken” på Skullerudåsen. Del 1 og Del 2 (begge må skrives ut i A4) – alternativt kan hele økten skrives ut herfra. Uoffisiell klubbkonkurranse om hvem som klarer å følge streken best på et 4,2km (!)  langt strekk. De ivrigste kan starte økten med korridor-o på vei til start. Øvelsene kan også tas hver for seg. Bruk GPS-klokke! GPS-spor legges inn i Livelox og GPX-fil sendes til Snorre etter gjennomført økt, så vil vi lage en uoffisiell resultatliste. Her er det ikke nødvendigvis de raskeste som er best 🙂
30.3.20: Distanseøkt med retningsløping på Ulsrudvannkartet (Løypelegger: Lars K).
16.3.20: N-, C- og B-nivå i Godliaskogen. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Kari-Ann).
16.3.20: N-, C- og B-nivå syd for Ulsrudvann. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Kari-Ann).
12.3.20: Retningsorientering på Ulsrudvannkartet. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Lars K).

Oppsalcupen for ungdom og junior

I påvente av at vi kan starte med en normal o-sesong, så drar vi i gang en egen o-cup for Oppsals ungdommer og juniorer for å få trigget konkurranseinstinktet. Men i denne cupen er det ikke bare tid og o-ferdigheter som kommer til å telle.

Usynlig-O

Se vår side med innføring til Usynlig-O.

Åpne kretsøkter i Akershus og Oslo o-krets (AOOK)

http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/kretstreninger/

Styrketrening

Sirkeltrening (45s arbeid – 15s pause, 2 repetisjoner)
Spilleliste styrketrening

Turorientering – Ola Dilt

Godt egnet for egentrening, f.eks. som rolig langtur i terreng og på sti.
Les mer her.